تفسیر خبر دوشنبه 1 مهر

امشب در « تفسیر خبر» جمشید چالنگی در گفتگو باآقای مهران براتی( کارشناس امور بین الملل- برلین) و آقای فرشید آرین ( فعال حقوق بشر – لندن) آخرین اخبار در مورد نقض حقوق بشر در ایران را مورد بررسی قرار می دهد.
همچنین آقای احمد باطبی در گزارشی از واشنگتن آنچه را که در آستانه سفر آقای حسن روحانی به نیویورک ، در پایتخت آمریکا گفته می شود به آگاهی می رساند.
نخستین پخش «تفسیر خبر» ساعت9:30 دقیقه شب به وقت تهران/6 عصر به وقت لندن و ساعت 7 به وقت اروپای مرکزی/ به دوستان خود خبر دهید