پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 1 مهر

در شماره امروز برنامه دکتر علی رضا نوریزاده نگاهی خواهند داشت به سفر حسن روحانی، محمد جواد ظریف و هیئت همراه به نیویورک و در ادامه گزارشی خواهیم داشت از اوضاع و احوال امروز سوریه و چشم انداز آینده این کشور. سپس به مصر میرویم واخبار و رویدادهای مهم آن منطقه بررسی میکنیم.
در نیمه دوم برنامه با اردوان مفید خواهیم بود و گفتگوی مفصلی با او انجام خواهیم داد. با ما همراه باشید و پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.