شاهنامه با گردآفرید – بیژن و منیژه

بخش صد و یک: پی میگیریم بازخوانی داستان های شاهنامه را همراه با گردآفرید، و در این شماره به داستان “بیژن و منیژه” می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود