001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

تفسیر خبر جمعه 29 شهریور

در برنامه امشب تفسیر خبر در گفتگو میان جمشید چالنگی با آقای علیرضا نوری زاده ( لندن) و آقای محسن سازگارا( واشنگتن) ،آنچه که آیت الله علی خامنه ای زیر عنوان « نرمش قهرمانانه » در برابر غرب مطرح ساخته است مورد تفسیر و بررسی قرار می گیرد.
آزادی چند تن از زندانیان سیاسی در استانه سفر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به نیویورک ،نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران از دیگر موضوعات مورد بررسی دربرنامه امشب « تفسیرخبر »خواهند بود.
آیا غرب به ویژه آمریکا « نرمش قهرمانانه » قهرمانانه آیت الله خانه ای در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی باور می کند و نشانه ای از تغییر روش تهران در سیاست خارجی اش می داند؟
در جمهوری اسلامی حرف آخر را چه کس یا نهادی می زند؟ آیت الله خامنه ای یا سپاه پاسداران؟
آیا آزادی چند زندانی سیاسی در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک اقدامی نمایشی در برابر غرب است یازندانیان سیاسی دیگر نیز بزودی آزاد خواهند شد؟
میهمانان برنامه امشب تفسیر خبر به این پرسش ها پاسخ خواهند داد.

این برنامه را از طریق یوتیوب تماشا کنید. اینجا کلیک کنید