پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 29 شهریور

در این شماره از برنامه با دکتر نوریزاده خواهیم بود و مروری خواهیم کرد بر مهمترین خبرهای روز ایران و خاورمیانه در هفته گذشته. نگاهی خواهیم داشت به سفر رئیس مجلس عراق از ایران و حواشی این سفر.
در ادامه به مسئله خروج ارز از ایران خواهیم پرداخت.. در این برنامه همچنین از فوتبال ،هنر و تئاتر نیز صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید و پنجره ای رو به خانه پدری ر با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در زیر همین پست هستیم.