دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت بیستم

عنوان مبحث این هفته: شیعه در اوج اقتدار سیاسی تاسیس حکومت دینی / مدرس: مهندس حسن شریعتمداری .
از شما دعوت میکنیم که بیننده این قسمت از مجموعه “انجمن پیشبرد دموکراسی و انتخابات آزاد” باشید و برنامه را با دیگر دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود