آرت بیت پنجشنبه 28 شهریور

سفری در هنر آباد جهان .سفری برای تماشای قامت بلند زیبایی آفرینان. هر هفته با شهیار قنبری در شبکه ایران فردا جایی برای سرزدن و شکفتن بیداران و هوشیاران ایران. آرت بیت سفری در هنر آباد جهان همراه با شهیار قنبری

شما می توانید این برنامه را از طریق کانال ویمیو تلویزیون ایران فردا نیز ببینید و دانلود نمایید.

دانلود