تفسیر خبر پنجشنبه 28 شهریور

 امشب در تفسیرخبر جمشید چالنگی ،همراه شما میزبان آقای ناصر محمدی (روزنامه نگار – لندن) و آقای اردوان روزبه ( مدیر رادیو کوچه -واشنگتن) خواهد بود.
آنچه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی « نرمش قهرمانانه » در برابر غرب نامیده و دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از سپاه پاسداران برای گسترده تر ساختن نقش سپاه در اقتصاد کشور موضوعات اصلی مورد بررسی وتفسیر در برنامه امشب تفسیر خبر خواهند بود.
نخستین پخش «تفسیر خبر» ساعت 9.30 امشب به وقت تهران