کوچ ایرانیان / فصل دوم – قسمت 54

با درود فراوان حضور شما نازنینان و همراهان تلویزیون ایران فردا. در این شماره از کوچ ایرانیان همراه با میهمان ارجمند برنامه آقای دکتر منصور فرهنگ (نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد و استاد دانشگاه) به مسائل رژیم حاکم بر کشورمان و عواملی که باعث کوچ بزرگ ایرانیان گردیده می پردازیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را پیرامون مسائل مطرح شده در برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود