گزارش های روز چهارشنبه 2 اردیبهشت

شما را به دیدن گزارش های ویژه خبری تهیه شده در تحریریه خبر تلویزیون ایران فردا دعوت می کنیم . با ما همراه باشید و دوستان خود را در جریان اهم رویدادها قرار دهید.

یوتیوب دانلود