کوچ ایرانیان / فصل دوم – قسمت 53

در این شماره از کوچ ایرانیان به گفتگو با آقای “ایرج پزشکزاد” خالق “دائی جان ناپلئون” یکی از شاهکارهای ادبی ایران می پردازیم و دلایل خروج و کوچ اجباری این هنرمند فرزانه را از زبان خود ایشان خواهیم شنید. با ما همراه شوید و نظرات خود را پیرامون مسائل مطرح شده در برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود