دکتر علیرضا نوری زاده می گوید : ارسال نامه از سوی اوباما به خامنه ای می تواند کاملا حقیقت داشته باشد

گفتگوی بخش فارسی رادیو فرانسه با دکتر علیرضا نوری زاده

بدنبال انتشار گزارشهائی مبنی بر مبادله نامه هائی میان باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا و حسن روحانی همتای ایرانی وی ، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بدون تایید یا تکذیب چنین رویدادی اظهار داشت نامه ای از طرف اقای اوباما در مورد سوریه برای آقای روحانی ارسال نشده است
دکتر علیرضا نوری زاده کارشناس امور جهان عرب و ایران می گوید : ارسال نامه از سوی اوباما به ایت الله خامنه ای می تواند کاملا حقیقت داشته باشد