هادی و گربه اش سه شنبه 18 فروردین

از شما دعوت میکنیم که به تماشای هادی و گربه اش بنشینید. “هادی خرسندی” عزیز در این ویژه برنامه از زبان فردوسی بزرگ شعر بسیار زیبایی را خواهد خواند و در آن به ماجرای جابه جایی و حذف مجسمه فردوسی در چندین شهر ایران می پردازد .با ما همراه باشید و هادی و گربه اش را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود