ایران و جهان در هفته ای که گذشت یکشنبه 16 فروردین

در این شماره از برنامه فریبا شیرازی گفتگوی مفصلی داشته با “دکتر منصور فرهنگ” در ارتباط با مذاکرات لوزان و تفاهم نامه ی سیاسی فی مابین ایران و سران 1+5. با ما همراه باشید و “ایران و جهان در هفته ای که گذشت” را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن دیدگاهها و نظرات شما در ارتباط با مطالب مطرح شده در این برنامه هستیم.

یوتیوب