سوت یکشنبه 16 فروردین

در برنامه این هفته سوت با امیر هاشمی مقدم و کوروش بازیار کارشناسان فوتبال درباره بازی های دوستانه تیم ملی ایران با شیلی و سوئد و دیدارهای تیم امید در مرحله مقدماتی بازی های المپیک 2016 گفتگو می کنیم و با رضا طاهری کارشناس بسکتبال درباره حواشی این رشته درایران صحبت خواهیم کرد. منتظر همراهی صمیمانه شما هستیم.

دانلود