تفسیر خبر سه شنبه 26 شهریور

همراه با  جمشید چالنگی در شماره ای دیگر از برنامه تفسیر خبر بررسی میکنیم آخرین اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را به همراه خانم ناهید حسینی فعال حقوق بشر به ویژه در امور حقوق زنان در استودیو تفسیر خبر لندن و همچنین آقای اسفندیار منفردزاده شاعر ، آهنگ ساز و فعال حقوق بشر از استکهلم. با ما همراه باشید.

تفسیر خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.