چمتا سه شنبه 26 شهریور – عبدالحلیم حافظ

پادشاه موسیقی اعراب است و بلبل خوش نوای مصر؛ فرزند خلف نغمه های اساطیری سرزمین اهرام است و نشانه ای از شعر و ترانه ی پر قدمت مردم آن خطه از خاک زمین…
“عبدالحلیم حافظ ” یکى از پرآوازه ترین خوانندگان عرب است و یادگاری از دوران طلایی موسیقی مصر. هم او که به همراه محمد عبدالوهاب، ام کلثوم و فرید الاطرش؛ چهار ستون خیمه ی پر شکوه موسیقی و ترانه ی اعراب شده بودند و اشارتی به گذشته های بسیار شیرین و پر قصه ی آن دیار.

دانلود