گزارش های روز دوشنبه 3 فروردین

شما را به دیدن مهمترین گزارش های ویژه سیاسی، اقتصادی تهیه شده در تحریریه خبر تلویزیون ایران فردا دعوت می کنیم . با ما همراه باشید و دوستان خود را در جریان اهم رویدادها قرار دهید.

یوتیوب دانلود