کوچ ایرانیان / فصل دوم – قسمت 49

در این شماره از کوچ ایرانیان نگاهی داریم به مهمترین وقایع سال گذشته در ایران و تحولات کشورمان را با دیدگاه دکتر کاظم علمداری (جامعه شناس و استاد دانشگاه) مورد بررسی قرار می دهیم، و در ادامه همراه با خانم فریدا صبا (حقوقدان و شاعر) گفتگویی داریم با خانم پروانه بهار دختر شاعر نامی عصر مشروطیت ایران ملک الشعرای بهار. با ما همراه شوید و نظرات خود را پیرامون مسائل مطرح شده در این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود