چهارسو شنبه 1 فروردین

“چهارسوی این هفته ی ما یک برنامه ی متفاوت خواهد بود که به تمامی در مورد بهار و شکوه و اعتدال این فصل آماده شده. در این برنامه از هنر و هنرمندانی یاد می کنیم که جوری از این فصل تاثیر گرفته‌اند و قطعاتی را به تماشا می نشینیم که همگی آنها از بهار الهام گرفته‌اند… در بقچه‌ی این هفته از آثار دو نقاش و یک شاعر خواهیم گفت. در پرسه، به تماشای باله و انیمیشن می نشینیم و در بخش سرک هم از بهاریه‌های دو اهل قلم ایرانی قطعاتی را آماده‌ی پخش کرده‌ایم. موسیقی خانه‌ی این هفته‌ی ما هم یک اثر فاخر از موسیقی سمفونیک ایرانی‌ست که با هنر ثمین باغچه بان تهیه و تنظیم شده‌ است.”

دانلود