چمتا شنبه 1 فروردین – بهاریه

“بهار… وقت زندگی دوباره‌ی طبیعت. وقت زایش و سرمستی. وقت جهان پرخروش و زمین پر ز جوش و وقت دلهای شاد بنوش… در این شماره‌ی چمتا همزمانی با فصل بهار را بهانه کرده‌ایم تا از حضور این جشن در ترانه و موسیقی دنیا بگوییم و با لطافت ترانه‌های بهاری جانی تازه کنیم…”

دانلود