اخبار کوتاه سه شنبه 26 شهریور

امروز سه شنبه 26 شهریور ماه به میزبانی فریبا شیرازی با ما همراه باشید. شما می توانید متن خبر های کوتاه را اینجا بخوانید