تفسیر خبر دوشنبه 25 شهریور

امشب در تفسیر خبر ، آقای حسن شریعتمداری ( فعال سیاسی- هامبورگ) و آقای جمشید اسدی ( کارشناس امور اقتصادی – پاریس) در گفتگو با جمشید چالنگی آخرین اخبار در زمینه ی فساد اقتصادی و سیاسی در ایران را مورد بررسی و تفسیر قرار می دهند.
نقش باندهای مافیائی قدرت در چرخش اقتصاد کشور و پی آمد های تحریم های اقتصادی بر سفره مردم از جمله موضوعات مورد بررسی در برنامه امشب تفسیر خبر است. همچنین میهمانان این برنامه به این پرسش نیز پاسخ می دهند که آیا دولت حسن روحانی برنامه ای روشن برای حل مسائل اقتصادی ایران دارد یا خیر؟