اخبار کوتاه دوشنبه 25 شهریور

امروز دوشنبه 25 شهریور ماه به میزبانی مهران میرزایی با ما همراه باشید. شما می توانید متن خبر های کوتاه را اینجا بخوانید