نگاه دوشنبه 4 اسفند

عشق آمد جای هیچ انکار نیست / عشق را اندازه و مقدار نیست
با درود فراوان به همراهان نازنین تلویزیون ایران فردا ، شما را به دیدن شماره ای دیگر از برنامه نگاه با علیرضا میبدی دعوت میکنیم. میهمان امروز برنامه دکتر حسام نوذری مدیر بخش تخصصی پریودنتیکس دانشگاه کالیفرنیای جنوبی هستند.

یوتیوب دانلود