کوچ ایرانیان / فصل دوم – قسمت 45

در این شماره از کوچ ایرانیان به ریشه یابی فاجعه تاریخی انقلاب اسلامی می پردازیم و ابعاد مختلف این رویداد را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم و در همین ارتباط گفتگویی داریم با دکتر همایون کاتوزیان ( استاد دانشگاه، دکترای اقتصاد و جامعه شناس ) . با ما همراه شوید و نظرات خود را پیرامون مسائل مطرح شده در این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود