نگاه چهارشنبه 29 بهمن

میهمان علیرضا میبدی در این شماره از نگاه مهندس “شاهین نژاد” هستند که با ایشان نگاهی داریم به پدید آمدن جنبش جمعی از ایرانیان در جهت کند و کاو گذشته تاریخی و فرهنگی ایران و شناساندن آن به نسل جوان . با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود