نگاه جمعه 24 بهمن‬

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی یادی می کنیم از زنده یاد پرویز اصفهانی ( روزنامه نگار قدیمی و بنیانگذار و سردبیر روزنامه نیمروز ) و در ادامه برنامه نگاهی داریم به مسائل فرهنگی و سیاسی در جهان امروز .

یوتیوب دانلود