پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 7 آبان (تکرار قسمت دوم هزار فامیل)

به دلیل درخواست بسیاری از بینندگان عزیز این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری به تکرار قسمت دوم ویژه برنامه هزار فامیل اختصاص خواهد داشت. پس از ذکر چند مثال تاریخی از دوره‌ی پهلوی اول و دوم در قیاس با حکومت قاجار و حاکمیت فعلی به بازگویی ترکیب اجزای تشکیل دهنده ستون های قدرت در رژیم ولایت فقیه پرداخته، سوابق و روابط فامیلی این افراد را مورد بررسی قرار خواهیم داد. با ما همراه شوید و با نوشتن نظراتتان در این مباحث مشارکت نمایید.

یوتیوب فایل صوتی کم حجم

برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید