صفحه یک پنجشنبه 9 بهمن

دامنه واکنش‌های انتشار نامه رحیمی و پاسخ اژه‌ای : سعید لیلاز: رحیمی پای دیگران را به صحنه می‌‌کشاند – جعفرزاده نماینده مجلس به مردان متخلف احمدی نژاد هشدار داد : نزدیکان احمدی نژاد بهتر عصر با نگاه به فرجام رحیمی واقعیت‌های تلخ گذشته را آشکار کنند – متحد و نزدیکان خاتمی سفیر دائمی ایران در سازمان ملل شد.

یوتیوب