001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

صفحه یک چهارشنبه 8 بهمن

موج واکنش‌های اصلاح طلبان به افشاگری‌های رحیمی در اوج سکوت کامل روزنامه‌های رهبری و طیف اصولگرایان – شهروند خواهان برچیده نشدن پله‌های مونوریل به مثابه موزه عبرت نابخردی در عهد احمدی نژاد شد.

یوتیوب