صفحه یک سه شنبه 7 بهمن

افشای فعالیت‌های مشکوک وزیر کابینه روحانی در قلمرو سکوت برای ریاست جمهوری دور بعدی با فرمان محفل مصباحیه – روزنامه دولت بطور تلویحی افشا کرد: رهبری شخصاً دستور برخورد با رحیمی معاون احمدی نژاد را داد.

یوتیوب