001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

نگاه چهارشنبه 1 بهمن

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به ادامه گفتگو با دکتر “حسام نوذری” می پردازیم پیرامون مبحث فرگشت مغز انسان . با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود