شما و ایران فردا یکشنبه 21 دی

پاسخ های دکتر علی رضا نوریزاده مدیریت تلویزیون “ایران فردا” به پیام های گرم و پر مهر شما نازنینان. با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود