چهره شنبه 20 دی – کری گرانت

“از جمله‌ی موفق‌ترین مهاجرین هالیوود بود و مرد خوش‌پوش و دلربای سینما؛ مردی با تجربه ی تلخ‌ترین و تنها‌ترین روزهای زندگی و دریافتن طعم ثروت و شهرت و محبوبیت هم،… در این شماره‌ی چهره، سراغ کری گرانت انگلیسی را گرفته‌ایم و از آن زندگی گفته‌ایم که از تنها‌ترین و غم‌گنانه ترین لحظات ممکن تا اوج شهرت و ثروت تغییر رنگ داد…”

دانلود