ایران و جهان در هفته ای که گذشت شنبه 20 دی

همچون روال شنبه های پیشین همراه با فریبا شیرازی مروری داریم بر مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان در هفته ای که گذشت، و در ادامه با بهنام امینی خبرنگار تلویزیون ایران فردا نگاهی می اندازیم به آخرین تحولات ترکیه. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز در جریان اهم اخبار قرار دهید.

یوتیوب دانلود