مشروح اخبار روزانه چهارشنبه ۲۰ شهریور

مهران میرزایی ، فریبا شیرازی و مسعود جدی میزبانان امروز شما هستند در برنامه اخبار روزانه . با ما باشید با مرور مهمترین اخبار امروز ایران و جهان. در بخش انتهایی با امیر خسروجردی خواهیم بود و اخبار ورزشی.

شما می توانید متن خبر ها را اینجا بخوانید