001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چهره شنبه 6 دی – بریژیت باردو

“دیگر از بمب‌های سکسی سینما بود و مظهری از زن اغواگر فرانسوی در سالهای شکل‌گیری و تبلیغ زندگی‌های آزاد و بی قید در دنیای پس از جنگ… زنی با تجربه‌ی مخالفان و موفقان بسیار و از جمله‌ی جنجالی‌ترین‌های دنیای هنر در قرن گذشته؛ در این شماره‌ی چهره سراغ برژیت باردوی فرانسوی را گرفته‌ایم و حواشی پررنگ‌تر از متن زندگی او را ورقی دوباره زده‌ایم .”

دانلود