پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 20 شهریور

دکتر نوریزاده در این شماره از برنامه تحلیلی خواهند داشت بر آنچه امروز در خاورمیانه میگذرد، بعد از آن نگاهی خواهند داشت به سیاست خارجی امریکا در ارتباط با  فجایع اخیر سوریه . میهمان ویژه امروز برنامه آقای محسن خاتمی هستند و با ایشان از فرهنگ و سیاست سخن خواهیم گفت. بحث های داغی در این گفتگو خواهیم داشت منتظر شنیدن نظرات شما در زیر همین پست هستیم.

برای مشاهده برنامه با اینترنت کم سرعت اینجا کلیک کنید