چالش – قسمت یکصد و هشتاد و چهار

موضوع برنامه: همبستگی اپوزیسیون ایرانگرا
میهمانان برنامه: آقایان اسماعیل نوری علا، سعید بشیرتاش و فواد پاشایی

یوتیوب فایل صوتی