001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

سوت یکشنبه 30 آذر

در برنامه این هفته سوت گفتگویی خواهیم داشت با تیمور غیاثی یکی از نوابغ دو و میدانی ایران که توصیه می کنم از دستش ندهید. منتظر همراهی صمیمانه شما عزیزان هستیم.

دانلود