تفسیر خبر سه شنبه 4 اردیبهشت 1403

ادامه جنگ حکومت فقیه علیه زنان ایرانی

میهمانان: فروغ کنعانی (پژوهشگر اجتماعی)
و سپیده پاول (نماینده شورای شهر روتردام)

سه شنبه ۴ اردیبشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم