ویژه برنامه آینه – جمعه 31 فروردین 1403

گم گاهی، قسمت چهارم،
این برنامه حاوی تجربه در لحظه بودن است که ممکن است برای همه مناسب نباشد. مناسب برای کسانی است که از لحظه لحظه های زندگی لذت می برند.