آخر هفته با ایرج جمشیدی پنجشنبه 16 فروردین 1403

با ما همراه باشید، منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان در ارتباط با این برنامه هستیم.