001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چهره شنبه 22 آذر – اوا گاردنر

زیبایی و اغواگری زنانه و نمایش وجهه‌ی متفاوتی از زن در زندگی و سینما… در این شماره‌ی چهره به سراغ “اوا گاردنر” آمریکایی رفته ایم، هم او که از جمله‌ی جنجالی‌ترین زنان عصر طلایی هالیوود بود و نشانه‌ی بارزی از جادوی زنانه در داستان و واقعیت هم …

دانلود