از هر دری سخنی – قسمت صد و هشتاد و هفت

انجمن روزنامه نگاران خارجی یا همان باشگاه مطبوعات، همه ساله در مراسم سالانه و مشترکی با «اتحادیه روزنامه نگاران سینما» جایزه قلم طلایی خود را به یک ژورنالیست خارجی سینما میدهد، امسال اما این انجمن جایزه ویژه خود را برای فعالیت های چند جانبه محمد رضا شاهید به او اعطا کرد.

یوتیوب