پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 15 اسفند 1402

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی مسایل روز در ایران و منطقه می پردازیم. همچنین نگاهی خواهیم داشت به نحوه استقبال از رییسی در الجزایر و جلوگیری از ورود محافظان او، آشنایی بیشتر با اعتقادات نبویان، خط و نشان کشیدن نماینده جدید قم برای مردم، گفته های کواکبیان نماینده سابق مجلس درباره چرایی اصرار نمایندگان برای ورود به مجلس، نگاهی به گذشته ایران در زمان شاه فقید و میزان دانش دولت و سطح سواد زمامداران حکومت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم