آینده ایران – بخش سی و یکم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری گفتگویی خواهیم داشت با خانم فروغ کنعانی (فعال سیاسی). با ما همراه باشید.

یوتیوب