پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 10 اسفند 1402

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار خواهیم نشست، و به رویدادهای روز در ایران و منطقه خواهیم پرداخت و نگاهی خواهیم داشت به انتخابات جمهوری اسلامی و مطرح شدن دوباره جانشینی مجتبی خامنه ای و مهره چینی در مجلس خبرگان، تحریم اعضای سپاه و هدف آمریکا از این اقدامات، انتخابات آمریکا و تحریم ها علیه ایران. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب