تفسیر خبر دوشنبه 7 اسفند 1402

نیمه اول: جنگ جمهوری اسلامی و جشن های ایرانی
میهمان: مازیار قویدل

نیمه دوم: شاهزاده رضا پهلوی و براندازی جمهوری اسلامی
میهمان: شاهین نژاد

دوشنبه ۷ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم